Strona główna
Internetowy Portal Informacyjny PDF Drukuj artykuł

 

Portal Informacyjny jset serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku i sądach mu podległych.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl

Następnie należy udać się do Sądu Rejonowego w Bartoszycach, gdzie nastąpi weryfikacja danych, poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.
 
Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

 

Zarządzenie A-021-16/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Bartoszycach z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji białostockiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym

 

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Bartoszycach szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.

 

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl

 

 

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH ZNAJDUJE SIĘ NA TABLICY OGŁOSZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BARTOSZYCACH  ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU W ZAKŁADCE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I AKT SPRAWY

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie